Friday, August 5, 2011

ang uwan last month

sa akong pagkatulog ako nahigmata
kabugnaw sa hangin nisaka
kangitngit ba sa kalibutan
ang dag om nitabon sa kalangitan

nagsingabot na sila
nga mobasa sa yuta nga uga
mga tubig sa atup nidagayday
mga dahon sa kahoy nisarasay

mga piti sa kilat nagdahonog
ug gisundan sa kalanog sa dogdog
ang kasuko sa langit nakapalisang kanako
pero bisan pa man ana, nigawas ako ug sa uwan naligo

pero sa diha diha dayon nituang ang uwan
akong kaligo wala intawn nahuman
ug sa akong paghangad kahayag nagpakita

niuli ako sa amoa ug nag ilis nalang ko sa akong sanina

No comments:

Post a Comment

google search

Custom Search